ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Ared Yapı, yürüttüğü projelerde çevre sağlığına olan olumsuz
etkiyi minimum seviyede tutmaya özen göstermektedir.  

Bu kapsamda; çevre sağlığı kriterlerinden olan gaz 
emisyonunun, katı/sıvı atık maddelerin, enerji
ve su tüketiminin incelenmesi ve kontrol altında tutulması                                     
için sürdürülebilir stratejiler geliştirmiştir.

Bu stratejilerin hedefi, yerel ve küresel çevreye zararları en
aza indirmek için somut, ölçülebilir sistemler geliştirmek ve
iş süreçlerini bu sistemler doğrultusunda yürütmektedir.  

Sorumlu yönetim anlayışı ile yatırımcı olduğu projelerde gelişmiş 
Bina Yönetim Sistemleri kullanarak yapılardaki ısıtma, havalandırma 
ve klima sistemlerinin optimum seviyede enerji kullanması sağlanmaktadır.

Projelerin her aşamasında çevre kalitesi, malzeme kullanımı, su, enerji
ve atık yönetimi gibi konularda duyarlılıkla hareket eden Ared Yapı, uluslararası
LEED standartlarını uygulama kapasitesine sahiptir.