İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en önemli ilkelerinden biridir.
Bu bağlamda, sağlık ve dağıtım tüm alanlarında çalışanların güvenliği

için programların geliştirilmesi, etkin ve sürekli iyileştirme kullanılması tavsiye edilir.
Sağlık ve tüm iş süreçlerinin güvenliği ve kurum kültürünün ayrılmaz bir 

parçası sürekli çalışma amacıyla yapılır edilir.
Iş güvenliği uygulamaları, çalışanların, taşeron ve müşterilerin yönetimi, biz
ortak çabalarla ve güvenlik programlarının geliştirilmesi ve uygulanması bizim
için çok önemli ihtiyacını görüyoruz.Tüm personel ve kendi çevre, sağlık olarak
iş yaratma ve güvenlik alanında olan çalışma ortamı oluşturulacak tarafından bilgi
ve yetkin iş gücü olarak taşeron, güvenlik ve sağlık konularında eğitmek için planlar.