KALİTE POLİTİKAMIZ

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en önemli ilkelerinden biridir.
Bu bağlamda, sağlık ve dağıtım tüm alanlarında çalışanların güvenliği için
programların geliştirilmesi, etkin ve sürekli iyileştirme kullanılması tavsiye edilir.
Sağlık ve tüm iş süreçlerinin güvenliği ve kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası sürekli çalışma amacıyla yapılır edilir.
Iş güvenliği uygulamaları, çalışanların, taşeron ve müşterilerin yönetimi, biz ortak çabalarla ve güvenlik programlarının geliştirilmesi ve uygulanması bizim için çok önemli ihtiyacını görüyoruz.
Tüm personel ve kendi çevre, sağlık olarak iş yaratma ve güvenlik alanında olan
çalışma ortamı oluşturulacak tarafından bilgi ve yetkin iş gücü olarak taşeron, güvenlik 
ve sağlık konularında eğitmek için planlar.
 .