Çevre Güvenliği Politikası

ARED YAPI İNŞAAT


Çevre Güvenliği Politikası

Ared Yapı, yürüttüğü projelerde çevre sağlığına olan olumsuz etkiyi minimum seviyede tutmaya özen göstermektedir.  Bu kapsamda; çevre sağlığı kriterlerinden olan gaz emisyonunun, katı/sıvı atık maddelerin, enerji ve su tüketiminin incelenmesi ve kontrol altında tutulması için sürdürülebilir stratejiler geliştirmiştir.

Bu stratejilerin hedefi, yerel ve küresel çevreye zararları en aza indirmek için somut, ölçülebilir sistemler geliştirmek ve iş süreçlerini bu sistemler doğrultusunda yürütmektedir. Sorumlu yönetim anlayışı ile yatırımcı olduğu projelerde gelişmiş Bina Yönetim Sistemleri kullanarak yapılardaki ısıtma, havalandırma
ve klima sistemlerinin optimum seviyede enerji kullanması sağlanmaktadır.

Projelerin her aşamasında çevre kalitesi, malzeme kullanımı, su, enerji ve atık yönetimi gibi konularda duyarlılıkla hareket eden Ared Yapı, uluslararası LEED standartlarını uygulama kapasitesine sahiptir.

Yeni bir Projeniz mi var?

Sizinle iletişime geçebilmemiz için, Proje Formumuzu doldurmanız yeterli...